Wil je wel met een blonde mee gaan boemelen

Henk zit op de smalle sofa in de derde rij links, volledig ingeklemd tussen zijn eega aan het gangpad, en zijn dochter. Allemaal in ingetogen-donkere kleding. Het is drukkend in de kerk. Zijn droge tong likt langs even droge lippen en zijn grote verlangen voelt als een levend ding in zijn lichaam. Hij klemt zijn handen om zijn knieën want, zoals hij eens had gelezen, het zijn de handen die diepe gemoedsbeweging openbaren. Vandaag zal hij haar niet mogen zien, het is rustdag.

Hij hoort de dominee, daarboven hem, in zijn kansel. De stem hoort hij, maar bijna niet wat er gesproken wordt. Zijn vrouw zal er hem van langs geven als, thuis bij de nazit, de donderpreek zal worden besproken. Bij een kopje koffie en een krakeling. Hij zal dan zijn schouders ophalen en zeggen: ik werk de hele week hard, zes volle dagen. In de parochie rust ik.

Echter rust is er niet bij, in Henk. Met zijn ogen dicht ziet hij in zijn geest die mooie blonde, haar stralende ranke vorm, ze oogt koel, doch wat verwarmt ze hem toch altijd goddelijk. Heden niet, want het is zondag. Hij heeft een hekel aan de zondag, aan de parochie en aan de evangelist en soms ook een beetje aan zijn saaie vrouw. Hij denkt dat ze een idee heeft van zijn passie, al is er geenszins over gesproken. Maar kijken dat ze naar hem kan, wanneer hij en de blonde tegelijkertijd waren. Die verwerping, die opgetrokken neus.
houten zonnebril

Hij bedenkt gaarne, over hoe hij haar eens mee naar huis zal nemen, zoals hij nu doet, op de zesde rij rechts, en klemt zijn handen nog steviger om zijn knieën. Zijn droge mond beweegt mee met de woorden van het gezang. Daarna gaat de kudde heen, in harmonie, aangezien het is tenslotte zondag. Koffie en een krakeling. Zijn eega zegt dat ze het een mooie donderpreek vond, over tolerantie. De dochter knikt en Henk denkt: ja-ja, ik wou dat ze daar eens wat van opstaken. Vorige week ging die over matiging, ook al zo'n "mooie preek", en daarvan hadden ze maar voldoende geleerd.

Een tweede kopje koffie, zonder krakeling dus. Henk telt de uren: nog 10 en vervolgens kan-ie naar bed. Gelukkig valt hij steeds meteen in slaap. Als hij dan wakker wordt is het maandag. Hoezo duren zondagen altijd zo verdomde lang, denkt hij. Hij neemt even diep adem en duwt een vuist in zijn maag. Zijn vrouw kijkt op van haar handwerk, een wenkbrauw opgetrokken. 'Gas', mompelt Henk. Hij staat op en wandeld de achtertuin in. Zijn frustratie tracht hij kwijt te raken met schoffel en hark, maar overal, en vooral in de bloemen in de achtertuin, ziet hij haar, zijn geweldige blonde.

Uiteindelijk maandag. Zoals elke werkdag informeert zijn vrouw hoe laat hij thuis zal zijn voor het diner. 'Alweer een nabespreking met de dagploeg zeker?', vraagt ze pinnig met een zuinig mondje. 'Vóórbespreking voor het werk van morgen', antwoordt hij, zoals op iedere werkdag, en denkt: ze heeft feitelijk niks geleerd gisteren. Maandagmiddag, kwart over vier. De werktuigen en apparaten in de keet, hangslot erop. 'Doei', of een 'tot morrege', elk gaat zijns weegs. Henk zet zijn houten zonnebril op, De zon schijnt nog steeds heel fel.

Het was een warme dag heden. Henk ruikt niet erg fris en zijn handen en werkkleren zijn stoffig. Haar zal het niets uitmaken, weet hij zeker, ze laat zich door hem pakken zoals hij bij haar komt. Hij haast zich naar de plek waar hij haar zal treffen en van haar zal genieten. Zodra hij de deur achter zich sluit ziet hij haar. Zoals elke werkdag wacht ze op hem, in haar stralende gouden rijpheid. Henk glimlacht om haar koele voorkomen want weet van het vuur, die heerlijke prikkeling die ze hem geeft. Voor hij haar vastpakt glijdt zijn eeltige en niet zo schone wijsvinger over haar welving, de leest zo strak, kwijl loopt in zijn mond wanneer hij haar met een hand omvat. 'Gouden pracht, mijn mooie blonde' spreken zijn ogen en gulzig zet hij zijn mond aan haar. Zijn ogen zijn toegeknepen in genot, zijn bekijk het hier tong viert feest wanneer hij haar proeft. De zijne, eindelijk ... 'Nog een pilsje, Henk?'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wil je wel met een blonde mee gaan boemelen”

Leave a Reply

Gravatar